Wilman käyttäjätunnukset

Huoltajat, opiskelijat ja henkilökunta voi tehdä itselleen henkilökohtaiset Wilmaan tunnukset.

Tunnuksen tekoa varten tulee olla toimiva sähköpostiosoite. Wilma ohjaa tunnusten teossa vaihe vaiheelta. Tunnuksen tekemistä varten tarvitaan avainkoodi. Huoltajille avainkoodit jaetaan vanhempainilloissa syyskuussa. Mikäli et pääse vanhempainiltaan, tulee koodi noutaa koulun kansliasta.

Henkilökunta saa koodit koulun kansliasta.

Mikäli sähköpostiosoitetta ei ole, voidaan tunnus tehdä koulun toimistossa. Ota tässä tapauksessa yhteyttä kouluun.

Henkilökohtainen tunnus tehdään täällä

Jos huoltajalla on useampia lapsia Vesannon kouluissa, voi heidät kaikki yhdistää samaan tunnukseen. Yhdistäminen tehdään samalla sivulla. Yhdistämistä varten huoltajan tulee tietää nykyisten Wilma-tunnusten salasanat sekä kunkin lapsen henkilötunnus.

Lisätietoja ja ohjeita saat: Irja Lindlöf, 040-7143315